sponsorkliks

Foto's
No images

Verklaring Omtrent het Gedrag

Het bestuur van The Rangers vindt het belangrijk dat haar deelnemers in een veilig klimaat aan activiteiten kunnen deelnemen. Helaas komt het voor dat mensen misbruik maken van hun positie. Jaarlijks komen er meerdere gevallen van Seksuele Intimidatie aan het licht.

Eén van de maatregelen die binnen scouting ter preventie van Seksuele Intimidatie genomen is is het verplicht invoeren van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Het invoeren van een VOG geeft meer zekerheid over het verleden van personen en vermindert de kans dat iemand, die eerder in de fout is gegaan met kinderen, een daaraan gerelateerde functie binnen onze groep kan uitoefenen. Voor alle vrijwilligers binnen onze groep wordt (verplicht) een VOG aangevraagd.

We doen er alles aan om dat te bereiken; met nieuwe vrijwilligers wordt een intake gesprek gehouden en er worden trainingen gegeven. Alle kaderleden (vrijwilligers) dienen zich te houden aan de landelijk gedragcode die grenzen aangeeft in het contact met minderjarigen.

Daarnaast maken we gebruik van een stappenplan waarmee het onderwerp sociale veiligheid binnen de scoutinggroep bespreekbaar is en we zorgen voor een veiligere (speel)omgeving. Dit stappenplan is onderdeel van het project 'In veilige handen', dat Scouting Nederland samen met NOC*NSF, Movisie en Vereniging NOV in heeft gevoerd.

 

Vertrouwenspersoon

We doen ons best om te zorgen dat scouting voor iedereen een leuke en leerzame vrijetijdsbesteding is. We willen dat iedereen die lid is van onze scoutinggroep zich daar thuis en veilig voelt.

Toch kan het zijn de je in een situatie komt (grensoverschrijdend gedrag, een ongeluk of een sterfgeval) waarover je graag met iemand in vertrouwen wilt kunnen praten. Dit geldt zowel voor jeugdleden, hun ouders als voor vrijwilligers. Voor dit soort situaties is er binnen ons groep een vertrouwenspersoon aangesteld, uiteraard staan onze bestuursleden ook voor je klaar. Binnen de groep is Kim Dijkstra onze vertrouwenspersoon.

Ook kun je altijd contact opnemen met het landelijk opvangteam. Dit team bestaat uit landelijk vrijwilligers die groepsbesturen adviseren over hoe ze hiermee om kunnen gaan. Deze vrijwilligers zijn ervaren in de hulpverlening en hebben veel ervaring met dit soort situaties.

Meer informatie over het Landelijk opvangteam is hier te lezen.